Kaveh Rezaei Shiraz

Software Engineer

راهنمای کار با ابزارهای Mividi TSM100 و Video wall | Kaveh Rezaei Shiraz

راهنمای کار با ابزارهای Mividi TSM100 و Video wall

February 21, 2021

پیش‌تر پستی پر مورد نحوه راه اندازی نرم افزاری ویدیو وال نوشته بودم، اما وقت نشده بود که محتوای دیگری در مورد محصولات Mividi بنویسم، محصولاتی که یکی از انتخاب‌های اصلی در حوزه مانیتورینگ و نظارت بر سیگنال‌های تلویزیونی است.

در حوزه کاری، برای همکاران دستورالعملی را اماده کردم که برای استفاده از ویدیو وال و tsm 100 است، بدون شک کامل نیست و احتمالا دارای اشکالاتی هم باشد، تمام سعیم این خواهد بود که در صورت اطلاع از مشکلات این دستورالعمل آن را به روزرسانی کرده و در همین صفحه به روزرسانی کنم، بدین منظور در صورتی که می‌خواهید این دستور العمل را در اختیار فردی قرار دهید، حتما به همراه لینک این صفحه باشد.

mividi tsm100 and videowall version 0.0.0